yourgobetween

INSTITUTIONELE LIAISON

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) erkent het groeiend belang van de aanwezigheid van de Europese en internationale instellingen en hun alsmaar toenemende invloed op de gewestelijke economie, de jobcreatie, het zaken- en vrijetijdstoerisme, de attractiviteit van het stedelijk grondgebied, de internationale erkenning van het gewest en de culturele rijkdom van de steeds diversere Brusselse bevolking.

Vanuit het streven naar meer lokale evenwichten en een kwalitatief hoogstaande leefomgeving voor zijn inwoners begeleidt het BHG deze internationale aanwezigheid via de institutionele verbindingscel van het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties (CEIO). Deze ziet toe op de gevolgen die deze aanwezigheid kan hebben voor de evoluties op het Brussels grondgebied, ongeacht of het gaat om stadsontwikkeling, architecturaal erfgoed, leefmilieu, mobiliteit, toeristenstromen of het beheer van de openbare ruimten, zowel inzake beveiliging als leefbaarheid.

Voor deze thema’s is het CEIO de bevoorrechte gesprekspartner van alle organisaties die zich in Brussel hebben gevestigd: de Europese instellingen, met duizenden personeelsleden en tientallen gebouwen geconcentreerd op enkele Brusselse sites, internationale organisaties, ambassades en diplomatieke missies, maar ook de regionale en lokale vertegenwoordigingen verspreid over het gewestelijk grondgebied.

Het doel is te breken met een verleden waarin de zetel van internationale organisaties gevestigd werd volgens een welbepaalde vastgoedlogica in een onmiskenbaar top-downbeleid, wat geleid heeft tot trauma’s in een aantal wijken die hiervan vandaag nog het brandmerk dragen, en als alternatief een strategie aan te reiken die rekening houdt met de behoeften van alle betrokkenen: omwonenden, handelszaken, werknemers, pendelaars, culturele operatoren, toeristen, initiatiefnemers van projecten enz.