Institutionele liaison

De Institutionele desk vervult een rol van “go-between” tussen de Brusselse overheden en de Europese en internationale instellingen voor alles wat hun aanwezigheid op het Brussels grondgebied betreft.

Concreet betekent dit dat het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties (CEIO) de rol van uniek loket vervult voor alle vragen die betrekking hebben op gewestelijke bevoegdheden zoals stedenbouw, veiligheid, mobiliteit, milieu en aanleg van de openbare ruimte.

In een breder perspectief is het ook onze doelstelling een positief imago uit te dragen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het te positioneren als stadsgewest met een internationale roeping en ons zo te meten met de internationale concurrentie.