Guidance

WHAT CHANGES IN 2016?


What changes in 2016 for residents of the Brussels-Capital Region?

Abolition of the €89 regional “head of household” tax. This measure is offset by an increase in property tax, but only for certain property owners.

Reduction of the tax advantage of service vouchers. From now on, the tax advantage on the purchase of service vouchers is limited to 15% (previously 30%). This is due to the regionalisation of the system. Sodexo remains the issuer of service vouchers but from 1st January, when you buy them you have to make your payment to a different account number.

Modification of the energy subsidy system. The new energy subsidies are lower than in 2015 but more easily available for community organisations (such as day nurseries, schools and care centres) and co-ownerships. Full details (in French) at:

http://www.environnement.brussels/news/primes-energie-2016-les-formulaires-de-demande-sont-en-ligne

Change in the conditions for reduced VAT on home renovation: from now on, your home must be at least 10 years old before you can claim 6% VAT for renovation work.


Wat verandert er in 2016 voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

De gewestbelasting van 89€ voor « Gezinshoofden » verdwijnt. Deze maatregel wordt gecompenseerd door een verhoging van de onroerende voorheffing, maar enkel voor welbepaalde eigenaars.

Het belastingvoordeel van de dienstencheques wordt kleiner : voortaan is het fiscaal voordeel op de aankoop van dienstencheques beperkt tot 15% (in plaats van 30%). Dit is een gevolg van de regionalisering van deze materie. Sodexo blijft uitgever van de dienstencheques, maar vanaf 1 januari moet het aankoopbedrag gestort worden op een nieuw rekeningnummer.

Wijziging van het systeem van energiepremies. De nieuwe energiepremies zijn kleiner dan in 2015, maar voortaan komen gemeenschapsvoorzieningen (kinderdagverblijven, scholen, opvangtehuizen) en mede-eigendommen vlotter in aanmerking. Raadpleeg alle details op :

http://www.leefmilieu.brussels/news/energiepremies-2016-de-aanvraagformulieren-zijn-online-beschikbaar

Wijziging van de voorwaarden voor een verminderd BTW-tarief bij renovatie : voortaan moet uw woning minstens tien jaar oud zijn om te kunnen genieten van een BTW van 6 % bij renovatie.


Ce qui change en 2016 pour les habitants de la Région de Bruxelles Capitale ?

Suppression de la taxe régionale de 89€ « Taxe chef de ménage ». Cette mesure sera compensée par une augmentation du précompte immobilier mais uniquement pour certains propriétaires.

Diminution de l’avantage fiscal des titres services : désormais l’avantage fiscal sur l’achat de titres services est limité à 15% (au lieu de 30%). Cela est dû à la régionalisation de la matière. Sodexo reste l’émetteur des titres-services mais à partir du 1er janvier, pour se les procurer, il faudra effectuer son versement sur un autre numéro de compte.

Modification du système des primes énergie. Les nouvelles primes énergie diminuent par rapport à 2015 mais elles deviennent plus accessibles aux collectivités (crèches, écoles, maisons d’accueil) et aux copropriétés. Consultez tous les détails sur :

http://www.environnement.brussels/news/primes-energie-2016-les-formulaires-de-demande-sont-en-ligne

Modification des conditions du taux réduit de TVA en cas de rénovation : désormais votre logement devra avoir au moins 10 ans d’ancienneté pour bénéficier de la TVA à 6 % en cas de rénovation.

visit our online store to buy brby.re.